มข.ร่วมทำบุญตักบาตร ครบ 41 ปี แห่งการก่อตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ นำบุคลากร มข. ร่วมทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป โดยพระครูวินัยวรญาณ เจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย เจ้าอาวาสวัดป่าศรัทราธรรมวิทยา จ.มหาสารคาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบ 41 ปี แห่งการก่อตั้ง ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานกาสะลอง คณะสาธารณสุขศาสตร์

พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร คณบดี รวมถึงผู้อำนวยการ และบุคลากรชาว มข. ในแต่ละคณะร่วมทำบุญตักบาตรในวันนี้อย่างเนืองแน่น เพื่อเป็นศิริมงคล แด่ชาวสา’สุข และผู้ร่วมงานทุกท่านสืบไป
ข่าว/ภาพ: บริพัตร ทาสี

มข.ร่วมทำบุญตักบาตร ครบ 41 ปี แห่งการก่อตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์
มข.ร่วมทำบุญตักบาตร ครบ 41 ปี แห่งการก่อตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์
Scroll to Top