มข.ร่วมสนับสนุน ชุดผ้าไทย “ลายแคนแก่นคูน” ผู้ประกวดนางงามไหมขอนแก่นครั้งที่37

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมสนับสนุน ชุดผ้าไทย “ลายแคนแก่นคูน” ผู้เข้าประกวดนางงามไหมขอนแก่นครั้งที่37 สนับสนุนขอนแก่นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้าไหมมัดหมี่

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยอาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมให้การสนับสนุนชุดการแต่งกาย “ลายแคนแก่นคูน” ลายไหมประจำจังหวัดขอนแก่น ให้กับสาวงามผู้เข้าประกวดนางงามไหมขอนแก่น ครั้งที่37 จำนวน 39 คน ในพิธีปฐมนิเทศ ผู้เข้าร่วมประกวดนางงามไหมขอนแก่น เพื่อสนับสนุนเมืองขอนแก่น “เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้าไหมมัดหมี่” ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.อลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน ท่าน​ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​ขอนแก่น​ ร่วมกำลังใจ และพบปะผู้เข้าประกวดนางงามไหมขอนแก่นในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมลาวิลล่า ขอนแก่น

ซึ่งการสนับสนุนชุดการแต่งกาย “ลายแคนแก่นคูน” ในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าประกวดนางงามไหมใช้แต่งกาย เข้าร่วมขบวนแห่ “งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562” วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ที่จะมาถึงนี้

สำหรับความเป็นมาของ ชุดการแต่งกาย “ลายแคนแก่นคูน” หมายถึง สัญลักษณ์แทนความเจริญและสนุกสนาน เมืองแห่งหมอแคน ประกอบด้วย

KAN คือ King Of Music ของคนขอนแก่น เป็นเสียงแห่งมนต์เสน่ห์ อันเป็นสุนทรีย์แห่งดนตรี เป็นเอกลักษณ์ของนครขอนแก่น

KAEN คือ King Of Esan หมายถึงมหานครขอนแก่น อันเป็นเมืองหลวงของภาคอีสาน ซึ่งเป็นภูมิเมืองของลายมัดหมี่ “แคนแก่นคูน” อีกหนึ่งนัย ขอนแก่นซึ่งหมายถึง แก่นแท้หรือสาระอันเป็นที่มาของลาย “แคนแก่นคูน”

KOON คือ King Of Tree and Flower หมายถึง ต้นไม้ของพระราชา ดอกไม้ประจำจังหวัดขอนแก่น และดอกไม้ประจำชาติ ซึ่งมีความเป็นราชาแห่งพฤกษาทั้งปวง
ภาพ/ข่าว: บริพัตร ทาสี

มข.ร่วมสนับสนุน ชุดผ้าไทย “ลายแคนแก่นคูณ” ผู้ประกวดนางงามไหมขอนแก่นครั้งที่37
Scroll to Top