มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมงาน “วันชาติไทย” สำนึกถึงบรรพบุรุษไทย

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร นำบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงาน “วันชาติไทย” โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พลตรี ปราโมทย์  นาคจันทึก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน จิตอาสาพระราชทาน กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธี “สวนสนามวันชาติไทย” ประจำปี 2562 ณ บริเวณลานสวนสนามค่ายศรีพัชรินทร์ มณฑลทหารบกที่ 23 จังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของวันชาติไทย และเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ระลึกถึงความสำคัญของชาติ และความมานะพยายามความบากบั่น อดทน และความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญอย่างยอดเยี่ยมขององค์ประมุข ในอดีตที่ผ่านมา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมงาน “วันชาติไทย” สำนึกถึงบรรพบุรุษไทย

ทั้งนี้ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวทักทาย พบปะ ผู้เข้าร่วมพิธี ว่า “กระผมรู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นพลังมวลชนคนขอนแก่น ทุกหมู่เหล่า ที่ได้แสดงออกถึง ความรักชาติ รักสถาบัน ความจงรักภักดี ความสมัครสมานสามัคคี เป็นอันสิ่งที่ต้องแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่าง แก่เยาวชนคนรุ่นหลังที่จะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ และรับผิดชอบในการพัฒนาชาติบ้านเมืองแทน พวกเรา ในสภาวะปัจจุบัน ที่ชาติของเราต้องการความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ ในอันที่จะนำพาประเทศชาติ ให้ก้าวไปสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0 ก้าวข้ามความขัดแย้ง สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนดไว้ ตามที่ทุกท่านได้แสดงออกด้วยความเข้มแข็ง และความพร้อมเพรียงในวันนี้ จึงเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นเป็นแสงสว่างนำทางให้พวกเรา ได้ร่วมกันสร้างชาติ สร้างแผ่นดิน ให้มีความเจริญรุ่งเรือง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ขอขอบคุณทุกท่าน และขอให้ประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ อันเป็นที่รักยิ่งของพวกเรา และขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ เจริญด้วยสติปัญญาสุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นพลังสำคัญในอันที่จะร่วมกันพัฒนาชาติตลอดไป”
ข่าว/ภาพ: บริพัตร ทาสี

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
Scroll to Top