นักวิจัย มข. แนะทางเลือกใหม่ “ผงผักนัว” สมุนไพรแทนผงชูรส

เมื่อเช้าวันนี้ (วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562) เวลา 10.00 – 12.00 น. กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน “มข. พบสื่อมวลชน” ภายใต้หัวข้อ “นักวิจัยแนะการบริโภคผงชูรส พร้อมทางเลือกใหม่ ผงผักนัวแซ่บจากสมุนไพรทดแทน” โดยภายในงาน ดร.พิมพ์นิภา หิรัณย์สร นักวิจัย สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึง แนวทางวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทดแทนผงชูรส ภายใต้แผนบูรณาการอาหารอีสานปลอดภัย ต่อมา อาจารย์บรรจบ ชาทอง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเกษตรปลอดภัย ตำบลศิลา ได้เล่าถึงผลิตภัณฑ์ที่มาจากภูมิปัญญาชาวบ้านของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรเกษตรปลอดภัย ตำบลศิลา สู่ผงผักปรุงรส จากนั้น คุณสัญญา สามารถ ผู้ช่วยประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเกษตรปลอดภัย ตำบลศิลา ได้ชี้แจงเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตและการปรุงอาหารด้วยผงผักปรุงรสเพิ่มกลิ่นรสหอมนัวอาหาร

ดร.พิมพ์นิภา หิรัณย์สร นักวิจัย สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร.พิมพ์นิภา หิรัณย์สร กล่าวว่า “ผงผักปรุงรส เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานที่มีการผสมรสชาติเฉพาะตัวของผักสมุนไพรหลายชนิด ซึ่งมีทั้งผักหวานบ้านที่ให้รสชาติหวาน ฟักทองที่ให้รสชาติมัน ชะมวง กระเทียม และผักชีหอมที่ให้กลิ่นหอม เมื่อนำมาผสมกันในสัดส่วนที่เหมาะสมจะทำให้เกิดกลิ่นรสที่หอมนัว สามารถใช้ปรุงอาหารเพิ่มรสชาติแทนผงชูรสได้ นอกจากนี้ ผักเหล่านี้ยังมีฤทธิ์ทางยา อาทิ ใบชะมวงที่ให้รสชาติเปรี้ยว มีสรรพคุณบำรุงเลือด และมีฤทธิ์ในการต้านมะเร็งได้ดี โดยเฉพาะเซลล์มะเร็งปอดและเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว และยังช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคทางเดินอาหาร”

ผงผักปรุงรส “ผงผักนัว” อยู่ในระหว่างการวิจัย พัฒนาวิธีการแปรรูป การตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ การปรับสูตรโดยตัดผักบางชนิดที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนออก แต่ยังคงให้รสชาติเดิมไว้ และการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างต่าง ๆ โดย ดร.พิมพ์นิภา หิรัณย์สร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น หากผงผักปรุงรสดังกล่าวได้ผ่านการพัฒนาเรียบร้อยแล้วจะดำเนินการจดสิทธิบัตรเพื่อให้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรเกษตรปลอดภัย ตำบลศิลา ต่อไป

(จากซ้ายมือ) อาจารย์บรรจบ ชาทอง,ดร.พิมพ์นิภา หิรัณย์สร,คุณสัญญา สามารถ

ข่าวโดย นายพัฒฤทธิ์ แก่นจันทร์ นักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา
ภาพ apicma