ตัวแทนบุคลากรกองสื่อสารองค์กรขอรับพรในวาระขึ้นปีใหม่จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

   วันที่ 3 มกราคม 2563 บุคลากรกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร ได้เข้าพบขอพรในวาระปีใหม่ 2563   จาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดที่กำกับนโยบายด้านการสื่อสารองค์กรมาตลอด1ปีที่ให้ความกรุณาสนับสนุนและโอกาสที่ดีในการทำงานร่วมกันของบุคลากรทุกคน นอกจากนี้ยังเป็นวัฒธรรมองค์กรของกองสื่อสารองค์กรที่แสดงออกต่อผู้ที่มีอาวุโสในวาระสำคัญ อธิการบดีกล่าวให้พรมายังบุคลากรทุกคนให้มีความสุข มีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และได้มอบกระเช้าผลไม้แสดงความขอบคุณมายังบุคลากรกองสื่อสารองค์กร โดยมีตัวแทนบุคลากรกองสื่อสารเป็นผู้รับ และยังมีผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล อ.ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมมอบในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

ข่าว อุดมชัย สุพรรณวงศ์
ภาพ อรรถพล ฮามพงษ์

Scroll to Top