กองสื่อสารฯ มข. ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสตรีราชินูทิศ รับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 มกราคม 2563 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยนายธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร ในนามผู้แทน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี จำนวนกว่า 600 คน เพื่อเข้ารับฟังการแนะแนวเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร ในนามผู้แทน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสตรีราชินูทิศ

โดยการแนะแนวการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก ผศ.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้บรรยาย และรับฟังการบรรยายแนะแนวของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคุณภาวินี ปานทุ่ง นักวิชาการศึกษา จากนั้นได้มีการเล่นเกมส์เพื่อแจกของรางวัลแก่น้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนสตรีราชินูทิศ และมอบของที่ระลึกแก่โรงเรียนสตรีราชินูทิศ พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน

ผศ.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ภาพ/ข่าว นางสาวภัคจิรา เมืองฮาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ /apicma

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top