บุคลากรกองสื่อสารองค์กรร่วมบุญจัดบริการอาหารเพื่อผู้มาร่วมงานในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 56 ปี

 

เมื่อวันเสาร์ ที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 06.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศูนย์วัฒนธรรม องค์การนักศึกษา ชมรมสมาธิและศีลธรรม ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี และเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 56 ปี ประจำปี  2563 ขึ้นโดยในช่วงเช้า เป็นพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 156 รูป และเจริญพระพุทธมนต์ ณ บริเวณพิธีสะพานขาว โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ผศ.ดร.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม นายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 156 รูป ณ มณฑลพิธีสะพานขาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในโอกาสนี้ยังได้มีการเชิญชวนบุคลากรและผู้มีจิตกุศลได้ร่วมนำอาหารเครื่องดื่มมาจัดทำโรงทานเพื่อให้ผู้มาร่วมงานได้รับประทานในช่วงเวลาของกิจกรรม ทั้งนี้กองสื่อสารองค์กรได้ร่วมทำบุญตักบาตรและยังจัดโรงทานเป็นก๋วยเตี๋ยวราดหน้าที่มาจากการร่วมสมทบของบุคลากรภายในกองสื่อสารองค์กรมาจัดบริการผู้มาร่วมงาน นำโดย นายธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย นาง วัชรา น้อยชมภู  นาง สถาพร นาวานุเคราะห์ นางสาว ชุตินันท์ พันธ์จรุง  นางสาว รวิพร สายแสนทอง  นางสาว จิราพร ประทุมชัย ซึ่งการร่วมกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสำคัญของมหาวิทยาลัย เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ร่วมกิจกรรมด้านการกุศลและงานด้านจิตอาสา มีผู้มาขอรับบริการอาหารจำนวนมาก จนอาหารที่จัดเตรียมมาได้แจกจ่ายอย่างทั่วถึงหมดตามเป้าหมายที่คาดไว้


ข่าว – อุดมชัย สุพรรณวงศ์

Scroll to Top