กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

บุคลากรกองสื่อสารองค์กร ร่วมใจทำบุญตักบาตร วาระ 46 ปี แห่งการสถาปนาสถานี FM. 103 MHz “สถานีความรู้ ข่าวสาร บริการสาธารณะ”

บุคลากรกองสื่อสารองค์กร ร่วมใจทำบุญตักบาตร วาระ 46 ปี แห่งการสถาปนาสถานี FM. 103 MHz “สถานีความรู้ ข่าวสาร บริการสาธารณะ”

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.00 น. บุคลากรกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมใจกันจัดพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 5 รูป เนื่องในวันครบรอบ 46 ปี แห่งการสถาปนาสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM. 103 MHz เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บรรพชน อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่ล่วงลับ  โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย อาจารย์ณัฐสมล  ธนกุลรังสฤษดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  นายธัญญา  ภักดี  รักษาการผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร  บุคลากรกองสื่อสารองค์กร  บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เข้าร่วมงานกว่า 50 คน  ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM. 103 MHz อาคารแก่นกัลปพฤกษ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น  คลื่นระบบ เอฟเอ็ม ความถี่ 103 เมกะเฮิร์ซ รับใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงประเภทกิจการบริการสาธารณะ ประเภทที่ 1 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ครอบคลุมพื้นที่ 60-80 กิโลเมตร ออกอากาศทุกวันระหว่างเวลา 6.00-20.00 น.  ให้บริการบริการเผยแพร่ข่าวสาร  บริการเผยแพร่สปอต  บริการผลิตสปอตวิทยุ  บริการจัดสรรเวลารายการ  และบริการห้องบันทึกเสียง แบ่งเป็นรายการสาระบันเทิง 30% และรายการข่าวสาร สาระความรู้ และบริการ 70%

สามารถขอรับบริการได้ที่ กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี โทร.043-202204 หรือ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารแก่นกัลปฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โทร. 043 342 050  ติดตามรายละเอียดของการให้บริการ : https://radio.kku.ac.th/?page_id=309

ในโอกาสนี้ รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีในวันครบรอบ 46 ปี  พร้อมกับอวยพรให้บุคลากรกองสื่อสารองค์กรให้มีพลังใจกายที่เข้มแข็งทำงานเพื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และแสดงความชื่นชมที่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับความนิยมเชื่อถือในการให้บริการออกอากาศเพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะ  โดยยืนหยัดให้บริการมาอย่างมั่นคงยาวนาน ในฐานะสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM. 103 MHz เป็น “สถานีความรู้ ข่าวสาร บริการสาธารณะ”

ข่าว   :   วัชรา  น้อยชมภู
ภาพ  :    สรายุทธ  ขินหนองจอก  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ