Thu. Jan 28th, 2021

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

ม.ขอนแก่น น้อมถวายความอาลัยแด่พระธรรมวิสุทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดหนองแวงฯ

ม.ขอนแก่น น้อมถวายความอาลัยแด่พระธรรมวิสุทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดหนองแวงฯ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น น้อมถวายความอาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล พระธรรมวิสุทธาจารย์, ดร. (คูณ ขนฺติกมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง

 

วานนี้ วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.30 น. ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพ ในพิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระธรรมวิสุทธาจารย์, ดร. (คูณ ขนฺติกมหาเถร) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค๙ อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง ณ ชั้น 1 พระมหาธาตุแก่นนครนุสรณ์สาธุชนฯ วัดหนองแวง พระอารามหลวง  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประวัติโดยสังเขป พระธรรมวิสุทธาจารย์ (คูณ ขนฺติโก) อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 นามเดิม คูณ สุมนเมธี (สุยอย) เกิดเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2472 (มารดาบอก 27 มกราคม 2472) เป็นบุตรของนายลี สุยอย กับนางตา สุยอย ภูมิลำเนาเดิม ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จบการศึกษาชั้นประถมปีที่ 4 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน มหาสารคาม ปี พ.ศ.2504 สอบครูพิเศษมูล (พม.) อุปสมบท 22 พฤษภาคม 2492 ฉายา ขนฺติโก

สมณศักดิ์ พ.ศ. 2556 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ “พระธรรมวิสุทธาจารย์” พ.ศ. 2547 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ “พระเทพวงศาจารย์” พ.ศ. 2543 เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ “พระราชปริยัติเมธี”พ.ศ. 2535 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ “พระวิสุทธิกิตติสาร” พ.ศ. 2513 เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ “พระครูธรรมสารสุมณฑ์”

ทั้งนี้ พระธรรมวิสุทธาจารย์ เป็นพระมหาเถระผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ พระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดหนองแวง พระอารามหลวง เป็นสถานที่ในการจัดงานพระราชพิธีต่างๆ ของจังหวัดขอนแก่นมาโดยตลอด และได้นำพาพุทธศาสนิกชนสร้างพระมหาธาตุแก่นนครฯ 9 ชั้น ซึ่งเป็นสถานที่เคารพสักการะ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชอนแก่น อีกด้วย
ข่าว/ภาพ: บริพัตร ทาสี