สถานีวิทยุ มข. กองสื่อสารองค์กร เผยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 63 และ โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยและเครือข่ายชุมชน พร้อมแล้วกว่า 90 %

          สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น( F.M. 103 MHz)กองสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมหารือ 2 กิจกรรมใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2563 และ โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยและเครือข่ายชุมชนผ่านทางรายการวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564

          เมื่อวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2563 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นางเบญจมาภรณ์ มามุข (รักษาการตำแหน่งหัวหน้างานสื่อสาร) ประธานในการประชุม เปิดเผยเกี่ยวกับการประชุม ระหว่าง กองสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ( F.M. 103 MHz) ว่า  การประชุมมี  2 วาระ  วาระที่ 1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2563 จะจัดขึ้นในวันที่ 13-14 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ซึ่งในวันงานจะถ่ายทอดสดผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น( F.M. 103 MHz) และ ถ่ายทอดสดผ่านสื่อ Facebook Live ทั้ง 2 วัน ในการดำเนินกิจกรรม นางเบญจมาภรณ์ มามุข (รักษาการตำแหน่งหัวหน้างานสื่อสาร) ได้อธิบายว่า ก่อนที่จะถึงวันงานรับปริญญาบัตรจริงในวันที่ 13-14 ธันวาคม จะนัดหมายให้บัณฑิตเข้ารายงานตัวและฝึกซ้อมในวันที่ 10-13 ธันวาคม โดยแบ่งเป็นวันรายงานตัวในวันที่ 10 ธันวาคม และ ซ้อมใหญ่ในวันที่ 11 – 12 (รวมระยะเวลาซ้อม 2 วัน) จึงชี้แจงเพื่อให้กองสื่อสารองค์กรและทางฝ่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น( F.M. 103 MHz) ได้รับทราบร่วมกัน เพื่อที่จะได้สื่อสารข้อมูลให้แก่บัณฑิตและประชาชนทั่วไปได้รับทราบร่วมกัน

           วาระที่ 2 โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ เครือข่ายชุมชนผ่านรายการวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 จะเริ่มต้นโครงการในช่วงกลางเดือนมกราคม โดยจะแบ่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ครั้งละ 4-5 คน ในการลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลปัญหาของชุมชนที่ต้องการให้กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ช่วยในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และ การจัดกิจกรรมประชุมกับเครือข่าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างสื่อมวลชนด้านวิทยุกระจายเสียงจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน รวมไปถึงการเผยแพร่ประเด็นยุทธศาสตร์  และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในการดำเนินงานด้านวิทยุกระจายเสียงระหว่างสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับสถานีวิทยุชุมชน