กองสื่อสารองค์กร ร่วมพิธีเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ” และ “วันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564  นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร  พร้อมบุคลากร ในนามผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และ “วันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี 2564 ณ ห้องแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

ภายในพิธี ถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี นำผู้ร่วมพิธี ยืนตรงถวายความเคารพ  วางพานพุ่มดอกไม้ จุดธูปเทียนถวายเครื่องทองน้อย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และอ่านคำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เป็นอันเสร็จพิธี

หลังจากนั้น ได้มีการจัดพิธี “วันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี2564  ” ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี อัญเชิญพระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และเชิญสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564 หลังจากนั้น  ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตร แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดขอนแก่น พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ผู้ได้รับรางวัล เป็นอันเสร็จพิธี

Scroll to Top