กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วม พิธีสวดอภิธรรมและงานพิธีกงเต็ก นายสุรพล  ทวีแสงสกุลไทย ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 64  เวลา 18.00 น.  รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรกองสื่อสารองค์กร เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพ ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพิธีสวดอภิธรรมและงานพิธีกงเต็ก นายสุรพล  ทวีแสงสกุลไทย ประธานบริษัท รวมทวีขอนแก่น จำกัด ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วัดสว่างสุทธาราม (วัดหนองกุง) ศาลาพระราชทางเพลิงศพครูใหญ่

Scroll to Top