Tue. Jul 7th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

ชุมชนสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม

ฝ่ายกิจการพิเศษ และกองสื่อสารองค์กร ลงพื้นที่พบปะชุมชนรอบข้างมข.ต่อเนื่อง หวังสร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน          เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563  อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  พร้อมด้วย นายชุมพร  พารา  ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร  นางสาวชุตินันท์  พันธ์จรุง นักประชาสัมพันธ์…

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ นายชุมพร พารา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร พร้อมบุคลากร เยี่ยมชม และอุดหนุน ให้กำลังใจ กลุ่มเกษตรกร…

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับเด็ก ตามโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น วันนี้ (17 มิถุนายน 2563) มหาวิทยาลัยขอนแก่น…

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีเปิด “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย” และโครงการ “อาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด” คาราวานส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ และถุงยังชีพแก่ประชาชน โดยสภากาชาดไทยและมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00…