กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

ชุมชนสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม

เมื่อบ่ายวันนี้ (17 มีนาคม 2563)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษฏ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีและมอบกระเช้าดอกไม้แก่ คุณเจริญ เพ็งมูล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสื่อมวลชน จังหวัดขอนแก่น ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น...

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดี มข. ร่วมงานวันนักข่าว ประจำปี 2563พร้อมกับชี้แจงมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ ม.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำบุคลากร ม.ขอนแก่น เข้าร่วมงาน...

    นายบริพัตร  ทาสี  และ นางวัชรา  น้อยชมภู           เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563  นางวัชรา  น้อยชมภู  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ และนายบริพัตร  ทาสี  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ...

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และบุคลากร กองสื่อสารองค์กร ร่วมทําบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร เทิดไท้องค์ราชัน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 6.30 น. ณ พุทธมณฑลอีสานจังหวัด ขอนแก่น ตําบลศิลา อําเภอเมืองขอนแก่น...