Tue. Jul 7th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

รางวัลและความสำเร็จ

เมื่อเช้าวันนี้ ( วันที่ 4 มีนาคม 2563 ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร พร้อมบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ได้เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 22…

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562  กองสื่อสารองค์กร  ได้จัดงานชื่นชมยินดีเชิดชูเกียรติบุคลากร  และจัดพิธีมอบรางวัลให้บุคลากรดีเด่นและบุคลากรทรงคุณค่า ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก  นางณัฐสมล  ธนกุลรังสฤษฏ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  เป็นผู้มอบโล่รางวัล   และนายธัญญา …

วันที่ 5 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรกองสื่อสารองค์กร เข้าร่วมงาน “วันนักข่าว” ประจำปี2562 ที่สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นจัดขึ้น…

บริพัตร ทาสี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กองสื่อสารองค์กร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลชมเชย  ภาพถ่ายบรรยากาศของงาน “สีฐาน เฟสติวัล บุญสมาบูชาน้ำ Sithan KKU Festival 2018”โดยได้เข้ารับรางวัลกับ ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ…