กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

รางวัลและความสำเร็จ

เมื่อเช้าวันนี้ ( วันที่ 4 มีนาคม 2563 ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร พร้อมบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ได้เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 22 ปี สมาคมสื่อมวลชน จังหวัดขอนแก่น พร้อมร่วมมอบเงิน จำนวน...

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562  กองสื่อสารองค์กร  ได้จัดงานชื่นชมยินดีเชิดชูเกียรติบุคลากร  และจัดพิธีมอบรางวัลให้บุคลากรดีเด่นและบุคลากรทรงคุณค่า ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก  นางณัฐสมล  ธนกุลรังสฤษฏ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  เป็นผู้มอบโล่รางวัล   และนายธัญญา  ภักดี  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  ณ  ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร...

วันที่ 5 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรกองสื่อสารองค์กร เข้าร่วมงาน "วันนักข่าว" ประจำปี2562 ที่สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นจัดขึ้น พร้อมมอบเงินสนับสนุนเงินทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท เนื่องในวันนักข่าวปี2562...

บริพัตร ทาสี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กองสื่อสารองค์กร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลชมเชย  ภาพถ่ายบรรยากาศของงาน “สีฐาน เฟสติวัล บุญสมาบูชาน้ำ Sithan KKU Festival 2018”โดยได้เข้ารับรางวัลกับ ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ประธานการจัดการประกวดภาพถ่าย เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม...