Month: February 2021

คณะแพทยศาสตร์ จับมือกองสื่อสารองค์กร มข. เดินหน้าขับเคลื่อนด้าน PR เชิงรุก สร้าง Branding ภาพลักษณ์องค์กร สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

คณะแพทยศาสตร์ จับมือกองสื่อสารองค์กร มข. เดินหน้าขับเคลื่อนด้าน PR เชิงรุก สร้าง Branding ภาพลักษณ์องค์กร สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 กองสื่อสารองค์กร …

คณะแพทยศาสตร์ จับมือกองสื่อสารองค์กร มข. เดินหน้าขับเคลื่อนด้าน PR เชิงรุก สร้าง Branding ภาพลักษณ์องค์กร สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย Read More »

วิทยุ มข. FM 103 MHz บทพิสูจน์คุณค่าที่แท้จริงของสื่อวิทยุกระจายเสียงในสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่เคยเปลี่ยนไป บนความท้าทายของกระแส Media Disruption

            …

วิทยุ มข. FM 103 MHz บทพิสูจน์คุณค่าที่แท้จริงของสื่อวิทยุกระจายเสียงในสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่เคยเปลี่ยนไป บนความท้าทายของกระแส Media Disruption Read More »

กองสื่อสารฯ มข. เปิดบ้านต้อนรับ กองกลาง มนพ. เรียนรู้งานด้านสื่อสารองค์กร

เมื่อวันศุกร์ที่  5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย …

กองสื่อสารฯ มข. เปิดบ้านต้อนรับ กองกลาง มนพ. เรียนรู้งานด้านสื่อสารองค์กร Read More »

Scroll to Top