Month: March 2021

กองสื่อสารองค์กร ร่วมพิธีเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ” และ “วันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564  นายชุมพร พารา …

กองสื่อสารองค์กร ร่วมพิธีเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ” และ “วันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี 2564 Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ประจำปี ๒๕๖๔ วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

 เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ประจำปี ๒๕๖๔ วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ Read More »

Scroll to Top