Month: April 2022

ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

25 เมษายน 2565  นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร …

ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช Read More »

มข. ส่งมอบกระเช้าขอบคุณสื่อมวลชน จังหวัดขอนแก่น 2565

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ (ผู้แทนอธิการบดี) …

มข. ส่งมอบกระเช้าขอบคุณสื่อมวลชน จังหวัดขอนแก่น 2565 Read More »

Scroll to Top