Month: May 2022

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี ประจำวันที่ 30 พ.ค. 65

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมกับกองคลัง …

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี ประจำวันที่ 30 พ.ค. 65 Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมบันทึกเทป ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมบันทึกเทป ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 42 ปี กรมทหารราบที่8 ค่ายสีหราชเดโชไชย

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 42 ปี กรมทหารราบที่8 ค่ายสีหราชเดโชไชย Read More »

สภากาแฟสีหราช เข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ช่อ วายุภักตร์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มข.

วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00 …

สภากาแฟสีหราช เข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ช่อ วายุภักตร์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มข. Read More »