Year: 2022

อธิการบดี มข. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565

วันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์ …

อธิการบดี มข. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565 Read More »

กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2565

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมกับกองสื่อสารองค์กร …

กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2565 Read More »

กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2565

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมกับกองสื่อสารองค์กร …

กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2565 Read More »

นายบริพัตร ทาสี

บุคลากร กองสื่อสารองค์กร มข. บรรยาย “เทคนิคการถ่ายภาพดิจิทัล เพื่ออาชีพ” ให้กับ นศ.ค.มนุษยศาสตร์ฯ มข.

บุคลากร กองสื่อสารองค์กร มข. บรรยาย “เทคนิคการถ่ายภาพดิจิทัล เพื่ออาชีพ” …

บุคลากร กองสื่อสารองค์กร มข. บรรยาย “เทคนิคการถ่ายภาพดิจิทัล เพื่ออาชีพ” ให้กับ นศ.ค.มนุษยศาสตร์ฯ มข. Read More »