Month: November 2023

มข.จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี ประจำวันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 25666 ณ …

มข.จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี ประจำวันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 Read More »

กองสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม เข้ารับฟังแนะแนวเตรียมพร้อมสู่รั้วมอดินแดง

เช้าวันนี้ (3 พฤศจิกายน 2566) เวลา 10.30 …

กองสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม เข้ารับฟังแนะแนวเตรียมพร้อมสู่รั้วมอดินแดง Read More »