Month: December 2023

กองสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี ประจำวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567

เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณห้องโถง …

กองสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี ประจำวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567 Read More »

กองสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี ประจำวันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2566

วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 25666 ณ …

กองสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี ประจำวันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2566 Read More »

กองสื่อสารองค์กร มข. ร่วมวางพวงมาลารำลึก ฯพณฯจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เช้าวันนี้ (8 ธันวาคม 2566) เวลา 7.00 …

กองสื่อสารองค์กร มข. ร่วมวางพวงมาลารำลึก ฯพณฯจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

กองสื่อสารองค์กร มข. ร่วมสร้างสัมพันธ์ต่อเนื่อง กับกิจกรรมสภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 119

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 …

กองสื่อสารองค์กร มข. ร่วมสร้างสัมพันธ์ต่อเนื่อง กับกิจกรรมสภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 119 Read More »