ผู้อำนวยการกองสื่อสารฯ ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน รร.อนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าเยี่ยมชมคณะ/สาขาวิชา มข.