ผอ.กองสื่อสารองค์กรพร้อมบุคลากรร่วมงานฌาปนกิจและให้กำลังใจสมาชิกองค์กร