มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์สภากาแฟสีหราช ครั้งที่92 พร้อมอวยพรปีใหม่สมาชิกฯ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์สภากาแฟสีหราช ครั้งที่92 พร้อมอวยพรปีใหม่สมาชิกฯ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์สภากาแฟสีหราช ครั้งที่92 พร้อมอวยพรปีใหม่สมาชิกฯ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และ นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์สภากาแฟสีหราช ครั้งที่92 วาระดีถีขึ้นปีใหม่2562 ประจำเดือนธันวาคม 2561 โดยมีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และค่ายสีหราชเดโชชัย 3หน่วยงานร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มข. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมสีหราช ค่ายสีหราชเดโชชัย ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น วันที่ 10 มกราคม 2562

โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นกิจกรรมการออกกำลังกายโดยการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ระหว่างทีม เครือข่ายสภากาแฟสีหราช และ สื่อมวลชน จังหวัดขอนแก่น ต่อด้วยกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่2562 ในภาคค่ำ รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวในนามประธานเปิดงาน ว่า “ในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา สมาชิกสภากาแฟสีหราชทุกท่านได้ร่วมแรงร่วมใจทำงานกันมาอย่างหนัก และได้แรงสนับสนุนจากทุกท่านทุกหน่วยงาน เข้ามาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จากเรื่องยากก็กลายเป็นเรื่องง่าย อยากให้พวกเราสมาชิกทุกท่านรวมพลังกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ที่จะทำให้สภากาแฟของเราอยู่ได้อย่างยั่งยืน และเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปี2562 ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่าน ประสบแต่ความสุขเกษมสำราญ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ”

ข่าว/ภาพ: บริพัตร ทาสี/จุฑามาศ พิลาไชย

Scroll to Top