มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญร่วมประเพณี “บวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดงประจำปี ๒๕๖๐”

0
7044

มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญร่วมประเพณี “บวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดงประจำปี ๒๕๖๐”
ในวันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายนนี้ที่ศาลาธรรมสถานเจ้าพ่อมอดินแดงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาคเช้าตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ร่วมพิธีบวงสรวง และประมูลเครื่องบวงสรวงวัตถุมงคล
ภาคค่ำ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๓๐ น. พบกับการแสดงสมโภชน์จากคณะหมอลำรัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ และคณะลิเกวัชรินทร์ก้องฟ้าเมืองย่าโม

อย่าลืมวันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายนนี้ พบกันที่ศาลาธรรมสถานศาลเจ้าพ่อมอดินแดงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำหนดการ
พิธี “บวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐”
ณ ศาลาธรรมสถานศาลเจ้าพ่อมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ภาคเช้า
๐๘.๐๐ น.
– คณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ มณฑลพิธี

๐๘.๐๙ น.
– ประธาน รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย (อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น) เปลี่ยนผ้าอังสะพระพุทธปัญญาเมตตาธรรม
– ประธาน จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย, บูชาสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง
และปักธูปที่กระถางธูปหน้าโต๊ะเครื่องบวงสรวง
– พราหมณ์นำบูชาเทพยดา อัญเชิญเทวดา และอ่านโองการที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย
– ประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ นั่งพนมมือฟังพราหมณ์
อ่านโองการไปจนจบ
– พราหมณ์นำบูชาสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง และ ถวายเครื่องบวงสรวง
– ประธาน โปรยข้าวตอกดอกไม้ ลั่นฆ้องชัย ๓ ลา
– คณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ ปักธูปที่กระถางธูปบูชาสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง
– รำบวงสรวง โดย นักศึกษาแขนงวิชา นาฏศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง
บรรเลงดนตรีไทย โดย แขนงวิชาดนตรีไทย สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ จบรำบวงสรวงลั่นฆ้องชัย ๓ ลา ดนตรีปี่พาทย์บรรเลงลาเครื่องบวงสรวง
– พราหมณ์เชิญเทพเทวากลับ และกล่าวคำลาเครื่องบวงสรวง
– การประมูลเครื่องบวงสรวง
– ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติบันทึกภาพ

๑๐.๐๐ น. (เสร็จพิธีภาคเช้า)

ภาคค่ำ
๑๘.๓๐ – ๒๔.๐๐ น. ภาคค่ำ การแสดงสมโภช เจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี ๒๕๖๐
– พิธีเปิดกิจกรรมการแสดงมหรสพสมโภช เจ้าพ่อมอดินแดง (เวทีใหญ่)
– รำถวายมือ จากคณะหมอลำรัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์
– รำถวายมือจากคณะลิเกวัชรินทร์ก้องฟ้าเมืองย่าโม

๒๔.๐๐ น. (ปิดกิจกรรม)