หน่วยอำนวยการ


นาง สถาพร นาวานุเคราะห์
Mrs. Sathaporn Navanukraw
nsatha@kku.ac.th


นางพัชรากร พัจนสุนทร
Mrs.Patcharakorn Patjanasoontorn
patcpa@kku.ac.th


นางสาว ชลวภรณ์ ชูกลิ่น
Miss Cholwaporn Chooklin
cholch@kku.ac.th


นายวิเศษ ซาซุม
Mr. Wiset Sasum
wisesa@kku.ac.th

Scroll to Top