กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

News

อธิการบดี นําผู้บริหาร มข. เข้าเยี่ยมพบปะ ผู้บริหาร บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย...

เมื่อบ่ายวันนี้ (17 มีนาคม 2563)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษฏ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีและมอบกระเช้าดอกไม้แก่ คุณเจริญ เพ็งมูล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสื่อมวลชน จังหวัดขอนแก่น ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น...

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดี มข. ร่วมงานวันนักข่าว ประจำปี 2563พร้อมกับชี้แจงมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ ม.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำบุคลากร ม.ขอนแก่น เข้าร่วมงาน...

เมื่อเช้าวันนี้ ( วันที่ 4 มีนาคม 2563 ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร พร้อมบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ได้เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 22 ปี สมาคมสื่อมวลชน จังหวัดขอนแก่น พร้อมร่วมมอบเงิน จำนวน...