กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

News

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ประจำปี ๒๕๖๓ วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ            เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ณัฐมล ธนกุลรังสฤษฏ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ...

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สิทธิพล พหลทัพ เครือข่ายสภากาแฟสีหาราชเดโชชัย ในโอกาสได้รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จ.มหาสารคาม วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วย อาจารย์บัญชา...

มหาวิทยาลัยขอนแก่น น้อมถวายความอาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล พระธรรมวิสุทธาจารย์, ดร. (คูณ ขนฺติกมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง   วานนี้ วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.30 น. ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น...

บุคลากรกองสื่อสารองค์กร ร่วมใจทำบุญตักบาตร วาระ 46 ปี แห่งการสถาปนาสถานี FM. 103 MHz “สถานีความรู้ ข่าวสาร บริการสาธารณะ” วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.00 น. บุคลากรกองสื่อสารองค์กร...