กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

News

        เมื่อวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครบรอบ 46 ปี สถาปนาสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM. 103 MHz โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น...

กองสื่อสารองค์กร ต้อนรับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย รับฟังการบรรยาย “การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล” เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-16.00 น. กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย คุณธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร...

    นายบริพัตร  ทาสี  และ นางวัชรา  น้อยชมภู           เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563  นางวัชรา  น้อยชมภู  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ และนายบริพัตร  ทาสี  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ...

              วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้การต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ ชั้นปีที่2 ซึ่งกำลังศึกษารายวิชา...