ทีมข่าว งานผลิตสื่อ เป็นวิทยากรอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏมหาสารคาม