Fri. Aug 14th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

ชุมชนสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีเปิด “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย” และโครงการ “อาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด” คาราวานส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ และถุงยังชีพแก่ประชาชน โดยสภากาชาดไทยและมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00…

มข.ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา…

เมื่อบ่ายวันนี้ (17 มีนาคม 2563)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษฏ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีและมอบกระเช้าดอกไม้แก่ คุณเจริญ เพ็งมูล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้ง…

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดี มข. ร่วมงานวันนักข่าว ประจำปี 2563พร้อมกับชี้แจงมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ ม.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา รศ.นพ.ชาญชัย…