กองสื่อสารองค์กร ต้อนรับ นักเรียนร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ ศึกษาดูงาน ณ อาคาร Net Zero Energy Building

วันนี้ เวลา 13.00 น. บุคลากรกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

กองสื่อสารองค์กร ต้อนรับ นักเรียนร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ ศึกษาดูงาน ณ อาคาร Net Zero Energy Building Read More »