ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร ผู้แทนอธิการบดี มข. ร่วมวางพวงมาลารำลึกถึง ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้ริเริ่มวางรากฐานในการจัดตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูง ขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น

นายชุมพร  พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร ผู้แทนอธิการบดี นำบุคลากร มข. ร่วมวางพวงมาลารำลึกถึง …

ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร ผู้แทนอธิการบดี มข. ร่วมวางพวงมาลารำลึกถึง ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้ริเริ่มวางรากฐานในการจัดตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูง ขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น Read More »