Day: December 3, 2020

บุคลากรกองสื่อสารองค์กรพร้อมรวมใจเพื่อเป็นตัวแทน มข.รำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่นนำความเป็นสิริมงคลมาสู่บุคลากรในองค์กร

        จังหวัดขอนแก่นโดยความร่วมมือของส่วนราชการและภาคเอกชนได้จัดพิธีรำบวงสรวง 10 …

บุคลากรกองสื่อสารองค์กรพร้อมรวมใจเพื่อเป็นตัวแทน มข.รำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่นนำความเป็นสิริมงคลมาสู่บุคลากรในองค์กร Read More »

สถานีวิทยุ มข. กองสื่อสารองค์กร เผยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 63 และ โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยและเครือข่ายชุมชน พร้อมแล้วกว่า 90 %

          สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น( …

สถานีวิทยุ มข. กองสื่อสารองค์กร เผยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 63 และ โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยและเครือข่ายชุมชน พร้อมแล้วกว่า 90 % Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้ารับการแนะแนวสู่รั้ว มข.

เช้าวันนี้ (3-12-2563) อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยบุคลากรกองสื่อสารองค์กร …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้ารับการแนะแนวสู่รั้ว มข. Read More »

Scroll to Top