มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563

เช้าวันที่ 5 ธันวาคม 2563 รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 Read More »