กองสื่อสารองค์กร ร่วมจัดกิจกรรม“ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น” 20 ตุลาคม 64

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 …

กองสื่อสารองค์กร ร่วมจัดกิจกรรม“ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น” 20 ตุลาคม 64 Read More »