กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วม พิธีสวดอภิธรรมและงานพิธีกงเต็ก นายสุรพล  ทวีแสงสกุลไทย ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 64  เวลา 18.00 …

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วม พิธีสวดอภิธรรมและงานพิธีกงเต็ก นายสุรพล  ทวีแสงสกุลไทย ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย Read More »