สำนักหอสมุด มข. เข้ามอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โครงการ “มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห่วงใย ช่วยเหลือสังคม ในภาวะวิกฤต”

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์  …

สำนักหอสมุด มข. เข้ามอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โครงการ “มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห่วงใย ช่วยเหลือสังคม ในภาวะวิกฤต” Read More »