กองสื่อสารองค์กร มข. ผนึกกำลัง เครือข่ายความร่วมมือ เตรียมจัดใหญ่ “มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” KKU CSV 2566

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 10.00 …

กองสื่อสารองค์กร มข. ผนึกกำลัง เครือข่ายความร่วมมือ เตรียมจัดใหญ่ “มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” KKU CSV 2566 Read More »