ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ได้รับประกาศเกียรติคุณ ในกิจกรรมครบรอบ 30 ปี MBA KKU

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ …

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ได้รับประกาศเกียรติคุณ ในกิจกรรมครบรอบ 30 ปี MBA KKU Read More »