กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

ชุมชนสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม

พันเอกณรงค์ สวนแก้ว ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 ประธานการประชุมสภากาแฟสีหราช วันที่ 30 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และบุคลากร กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมการประชุม “สภากาแฟสีหราช ครั้งที่ ...

  เมื่อวันเสาร์ ที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 06.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศูนย์วัฒนธรรม องค์การนักศึกษา ชมรมสมาธิและศีลธรรม ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี และเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 56 ปี ประจำปี ...

เมื่อเช้าวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับคณะศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 7 พร้อมผู้ติดตาม และนำเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรถ KKU SMART TRANSIT บริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่นและบรรยายทัศนียภาพประกอบการเดินทาง อีกทั้งยังเดินทางไปร่วมสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง ณ...

มหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคลากร กองสื่อสารองค์กร ร่วมพิธีวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2563 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 7.30 น. บุคลากร กองสื่อสารองค์กร...