Year: 2023

กองสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม เข้ารับฟังแนะแนวเตรียมพร้อมสู่รั้วมอดินแดง