Year: 2022

งานเชิงพัฒนา เรื่อง กระบวนการพัฒนางาน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศน์ศึกษา สังกัดงานกิจกรรมสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2564 – 31 มิถุนายน 2565

งานเชิงพัฒนา เรื่อง กระบวนการพัฒนางาน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศน์ศึกษา สังกัดงานกิจกรรมสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร …

งานเชิงพัฒนา เรื่อง กระบวนการพัฒนางาน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศน์ศึกษา สังกัดงานกิจกรรมสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2564 – 31 มิถุนายน 2565 Read More »

มข.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 7.30 …

มข.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 Read More »

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี ประจำวันที่ 30 พ.ค. 65

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมกับกองคลัง …

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี ประจำวันที่ 30 พ.ค. 65 Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมบันทึกเทป ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมบันทึกเทป ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 Read More »

Scroll to Top