Month: February 2022

กองสื่อสารองค์กร ร่วมจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 16.00 …

กองสื่อสารองค์กร ร่วมจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

กองสื่อสารองค์กร มข. เฟ้นหาบุคลากร ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (พนักงานมหาวิทยาลัย)

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เฟ้นหาบุคลากร ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (พนักงานมหาวิทยาลัย) …

กองสื่อสารองค์กร มข. เฟ้นหาบุคลากร ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (พนักงานมหาวิทยาลัย) Read More »

Scroll to Top