กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

ชุมชนสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม

  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562  อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ในนามผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ ผู้สื่อข่าวในพระราชสำนัก ที่เดินทางมาทำข่าว พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562 ณ ห้องอาหารโซเรนโต้ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล ...

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมสนับสนุน ชุดผ้าไทย “ลายแคนแก่นคูน” ผู้เข้าประกวดนางงามไหมขอนแก่นครั้งที่37 สนับสนุนขอนแก่นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้าไหมมัดหมี่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยอาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมให้การสนับสนุนชุดการแต่งกาย “ลายแคนแก่นคูน” ลายไหมประจำจังหวัดขอนแก่น ให้กับสาวงามผู้เข้าประกวดนางงามไหมขอนแก่น ครั้งที่37 จำนวน 39 คน ในพิธีปฐมนิเทศ ผู้เข้าร่วมประกวดนางงามไหมขอนแก่น...

เช้าวันนี้ (22/11/2562) เวลา 07.00 น. รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย ในนามผู้แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมบุคลากร กองสื่อสารองค์กร ร่วมพิธีทำบุญครบรอบเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 41 ปี บัณฑิตวิทยาลัย มข. ภายในงานได้มีพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป...

วันนี้ เวลา 13.00 น. บุคลากรกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายนานาชาติ ซึ่งได้จัดโครงการด้านวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม โดยได้เข้าศึกษาดูงาน ณ อาคารที่มีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Energy Building) ของกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น...