กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

กิจกรรม KM และต้อนรับผู้เยี่ยมชม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น. กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ (เวชนิทัศน์) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยอาจารย์ทรงพล อุปชิตกุล...