กองสื่อสารองค์กร มข.จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ระดมบุคลากรกองฯเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรมพร้อมปฏิบัติงานได้โดยทันที    

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจัดโดย กองสื่อสารองค์กร ภายใต้นโยบายของฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

กองสื่อสารองค์กร มข.จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ระดมบุคลากรกองฯเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรมพร้อมปฏิบัติงานได้โดยทันที     Read More »