Month: January 2020

บุคลากรกองสื่อสารองค์กรร่วมบุญจัดบริการอาหารเพื่อผู้มาร่วมงานในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 56 ปี